KANCELARIA GEODEZYJNA S.C. - Usługi geodezyjne i kartograficzne

Oferta

Wykonujemy prace w pełnym zakresie spotykanym w codziennej praktyce:

• Mapy dla celów projektowych
• Tyczenie budynków i budowli
• Podziały nieruchomości
• Wznowienia znaków granicznych
• Rozgraniczenia
• Obsługę inwestycji

Poza typowymi wykonujemy:

• Pomiary elewacji
• Obserwacje przemieszczeń
• Inwentaryzacje sieci technicznego uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, melioracja szczegółowa,
sieci energetyczne)

W szczególności rozwiązujemy problemy rodzące się na styku geodezji i gospodarki nieruchomościami to znaczy:

• Geodezyjną dokumentację dla zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
• Dokumentację dla regulacji stanów prawnych nieruchomości
• Projekty podziałów dla celów sądowych
• Dokumentacją geodezyjną dla postępowania o zasiedzenie nieruchomości
• Projekty podziału „dla użytkowania”
• Mapy dla celów ustanowienia służebności gruntowych
• Badania rozbieżności pomiędzy zapisami ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów

Wyniki wszystkich prac możemy przekazać w postaci numerycznej (dxf, dgn, dwg).

Kancelaria Geodezyjna Spółka Cywilna - 2015

Ul. Odrodzenia 20/3, 59-300 Lubin - NIP: 6922460440 - tel. 76 847 8636 lub 693 799 992